1. บทนำ

1.1 เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และผู้ใช้บริการของเรา

1.2 นโยบายนี้ใช้ในกรณีที่เราทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และผู้ใช้บริการของเรา กล่าวอีกนัยหนึ่งคือที่ที่เรากำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

1.3 เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา ตราบเท่าที่คุกกี้เหล่านี้ไม่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจัดหาเว็บไซต์และบริการของเราเราจะขอให้คุณยินยอมให้เราใช้คุกกี้เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งแรก

 • ในนโยบายนี้“ เรา”“ เรา” และ“ ของเรา” หมายถึงมาตรฐานความบันเทิง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราโปรดดูส่วนที่ 12
 1. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

2.1 ในส่วนที่ 2 นี้เราได้กำหนดไว้:

(ก) ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปที่เราอาจประมวลผล

(b) ในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราไม่ได้รับโดยตรงจากคุณแหล่งที่มาและหมวดหมู่เฉพาะของข้อมูลนั้น

(c) วัตถุประสงค์ที่เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ

(d) ฐานทางกฎหมายของการประมวลผล

2.2 เราอาจประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา (“ข้อมูลการใช้งาน“). ข้อมูลการใช้งานอาจรวมถึงที่อยู่ IP ของคุณตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ระบบปฏิบัติการแหล่งอ้างอิงระยะเวลาในการเยี่ยมชมการดูหน้าเว็บและเส้นทางการนำทางเว็บไซต์ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับเวลาความถี่และรูปแบบการใช้บริการของคุณ แหล่งที่มาของข้อมูลการใช้งานคือระบบติดตามการวิเคราะห์ของเรา ข้อมูลการใช้งานนี้อาจถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์และบริการ พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการดำเนินการนี้คือความยินยอมหรือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราคือการตรวจสอบและปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเรา

2.3 เราอาจประมวลผลข้อมูลบัญชีของคุณ (“ข้อมูลบัญชี“). ข้อมูลบัญชีอาจรวมถึงชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ แหล่งที่มาของข้อมูลบัญชีนั้นมาจากคุณโดยตรงหรือจาก WordPress และ Host Inmotion Hosting ของเรา แต่ต้องได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากคุณเท่านั้น ข้อมูลบัญชีอาจได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเว็บไซต์การให้บริการของเราการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์และบริการของเราการสำรองฐานข้อมูลของเราและการสื่อสารกับคุณ พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้คือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรากล่าวคือการดูแลเว็บไซต์และธุรกิจของเราอย่างเหมาะสม

2.4 เราอาจประมวลผลข้อมูลของคุณที่รวมอยู่ในโปรไฟล์ส่วนตัวของคุณบนเว็บไซต์ของเรา (“ข้อมูลโปรไฟล์“). ข้อมูลโปรไฟล์อาจรวมถึงชื่อที่อยู่อีเมลและรูปโปรไฟล์ของคุณ ข้อมูลโปรไฟล์อาจได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดใช้งานและตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้คือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรากล่าวคือการดูแลเว็บไซต์และธุรกิจของเราอย่างเหมาะสม

2.5 เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ให้ไว้ในระหว่างการใช้บริการของเรา (“ข้อมูลบริการ“). ข้อมูลบริการอาจรวมถึงเวลาความถี่และรูปแบบการใช้บริการ แหล่งที่มาของข้อมูลบริการคือคุณ ข้อมูลบริการอาจได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเว็บไซต์ของเราการให้บริการของเราการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์และบริการของเราการสำรองฐานข้อมูลของเราและการสื่อสารกับคุณ พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้คือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรากล่าวคือการดูแลเว็บไซต์และธุรกิจของเราอย่างเหมาะสม

2.6 เราอาจประมวลผลข้อมูลที่คุณโพสต์เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเราหรือผ่านบริการของเรา (“ข้อมูลสิ่งพิมพ์“). ข้อมูลสิ่งพิมพ์อาจได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดใช้งานการเผยแพร่ดังกล่าวและการดูแลเว็บไซต์และบริการของเรา พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้คือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรากล่าวคือการดูแลเว็บไซต์และธุรกิจของเราอย่างเหมาะสม

2.7 เราอาจประมวลผลข้อมูลที่คุณให้กับเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลและ / หรือจดหมายข่าวของเรา (“ข้อมูลการแจ้งเตือน“). ข้อมูลการแจ้งเตือนอาจได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งการแจ้งเตือนและ / หรือจดหมายข่าวที่เกี่ยวข้องให้คุณ พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการดำเนินการนี้คือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างคุณกับเราและ / หรือดำเนินการตามคำขอของคุณเพื่อทำสัญญาดังกล่าว

2.8 เราอาจประมวลผลข้อมูลที่อยู่ในหรือเกี่ยวข้องกับการสื่อสารใด ๆ ที่คุณส่งถึงเรา (“ข้อมูลการติดต่อ“). ข้อมูลการติดต่ออาจรวมถึงเนื้อหาการสื่อสารและข้อมูลเมตาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เว็บไซต์ของเราจะสร้างข้อมูลเมตาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อของเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่ออาจถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารกับคุณและเก็บบันทึกข้อมูล พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้คือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรากล่าวคือการดูแลเว็บไซต์และธุรกิจของเราอย่างเหมาะสมและการสื่อสารกับผู้ใช้

2.9 นอกเหนือจากวัตถุประสงค์เฉพาะที่เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 นี้เรายังอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่การประมวลผลดังกล่าวจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่เราอยู่ภายใต้หรือ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของคุณหรือผลประโยชน์ที่สำคัญของบุคคลธรรมดาอื่น

 • สัญญาเช่าจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เราเว้นแต่เราจะแจ้งให้คุณดำเนินการดังกล่าว
 1. ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้อื่น

3.1 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับสมาชิกในกลุ่ม บริษัท ของเรา (ซึ่งหมายถึง บริษัท ในเครือ บริษัท โฮลดิ้งสูงสุดของเราและ บริษัท ในเครือทั้งหมด) ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์และตามหลักกฎหมายที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้

3.2 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้ประกันตนและ / หรือที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญตามความจำเป็นตามสมควรเพื่อวัตถุประสงค์ในการได้รับหรือรักษาความคุ้มครองการประกันภัยการจัดการความเสี่ยงการขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือการจัดตั้งการใช้สิทธิหรือการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมายไม่ว่าจะในศาล การดำเนินการหรือในกระบวนการทางปกครองหรือนอกศาล

3.3 เราอาจเปิดเผยที่อยู่อีเมลให้กับซัพพลายเออร์หรือผู้รับเหมาช่วงของเราตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการส่งจดหมายข่าวทางอีเมลของเราหากคุณร้องขอ (คุณสามารถแจ้งให้เราทราบได้ตลอดเวลาหากคุณไม่ต้องการจดหมายข่าวอีกต่อไป)

3.4 นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 นี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่การเปิดเผยดังกล่าวจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่เราต้องรับผิดชอบหรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของคุณหรือ ผลประโยชน์ที่สำคัญของบุคคลธรรมดาอื่น นอกจากนี้เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่การเปิดเผยดังกล่าวจำเป็นสำหรับการจัดตั้งการออกกำลังกายหรือการป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมายไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนการทางศาลหรือในขั้นตอนการบริหารหรือนอกศาล

 1. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างประเทศ

4.1 ในส่วนที่ 4 นี้เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)

4.2 สิ่งอำนวยความสะดวกในการโฮสต์สำหรับเว็บไซต์ของเรา ไม่ใช่ ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร คณะกรรมาธิการยุโรปได้ "ตัดสินใจอย่างเพียงพอ" เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของแต่ละประเทศเหล่านี้ การถ่ายโอนไปยังแต่ละประเทศเหล่านี้จะได้รับการคุ้มครองโดยมาตรการป้องกันที่เหมาะสม ได้แก่ EU-US Privacy Shield Framework

4.3 ฐานข้อมูลการส่งจดหมาย ไม่ใช่ ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร คณะกรรมาธิการยุโรปได้ "ตัดสินใจอย่างเพียงพอ" เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของแต่ละประเทศเหล่านี้ การถ่ายโอนไปยังแต่ละประเทศเหล่านี้จะได้รับการคุ้มครองตามมาตรการป้องกันที่เหมาะสม ได้แก่ EU-US Privacy Shield และ Swiss-US Privacy Shield

 • คุณรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือบริการของเราอาจมีให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลก เราไม่สามารถป้องกันการใช้ (หรือใช้ในทางที่ผิด) ของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยผู้อื่น
 1. การเก็บรักษาและการลบข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 ส่วนที่ 5 นี้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการเก็บรักษาข้อมูลของเราซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาและการลบข้อมูลส่วนบุคคล

5.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์หรือวัตถุประสงค์ใด ๆ จะไม่ถูกเก็บไว้นานเกินความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์นั้นหรือวัตถุประสงค์เหล่านั้น

5.3 เราจะเก็บรักษาและลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังต่อไปนี้:

(a) ข้อมูลโปรไฟล์ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้ตลอดอายุการใช้งานของไซต์เว้นแต่จะได้รับการแจ้งเตือนจากผู้ใช้เพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด

(b) ข้อมูลคุกกี้จะถูกเก็บรักษาไว้ไม่เกิน 30 วัน

 • แม้จะมีบทบัญญัติอื่น ๆ ในส่วนที่ 5 นี้เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่การเก็บรักษาดังกล่าวจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่เราต้องรับผิดชอบหรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของคุณหรือผลประโยชน์ที่สำคัญของบุคคลธรรมดาอื่น
 1. การแก้ไข

6.1 เราอาจปรับปรุงนโยบายนี้เป็นครั้งคราวโดยการเผยแพร่เวอร์ชันใหม่บนเว็บไซต์ของเรา

6.2 คุณควรตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าคุณพอใจกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายนี้

 • เราอาจแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ทางอีเมลหรือผ่านระบบส่งข้อความส่วนตัวบนเว็บไซต์ของเรา
 1. สิทธิ์ของคุณ

7.1 ในส่วนที่ 7 นี้เราได้สรุปสิทธิที่คุณมีภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล สิทธิ์บางส่วนมีความซับซ้อนและไม่ได้รวมรายละเอียดทั้งหมดไว้ในบทสรุปของเรา ดังนั้นคุณควรอ่านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและคำแนะนำจากหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อดูคำอธิบายทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิ์เหล่านี้

7.2 สิทธิ์หลักของคุณภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล ได้แก่ :

(ก) สิทธิ์ในการเข้าถึง

(b) สิทธิในการแก้ไข

(c) สิทธิ์ในการลบ

(d) สิทธิ์ในการ จำกัด การประมวลผล

(จ) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล

(f) สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล

(ช) สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล และ

(ซ) สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม

7.3 คุณมีสิทธิ์ที่จะยืนยันว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่และเราจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมกับข้อมูลเพิ่มเติมบางอย่างที่ใด ข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวรวมถึงรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการประมวลผลประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องและผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล การให้สิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นจะไม่ได้รับผลกระทบเราจะส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้คุณ สำเนาแรกจะให้ฟรี แต่สำเนาเพิ่มเติมอาจมีค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผล การให้ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้:

(ก) จะให้สำเนาแรกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่สำเนาเพิ่มเติมจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดการ $10 ดอลลาร์สหรัฐ และ

(b) การจัดหาหลักฐานแสดงตัวตนของคุณที่เหมาะสม (เพื่อจุดประสงค์นี้โดยปกติเราจะรับสำเนาหนังสือเดินทางของคุณที่รับรองโดยทนายความหรือธนาคารพร้อมสำเนาต้นฉบับของใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภคที่แสดงที่อยู่ปัจจุบันของคุณ)

7.4 คุณมีสิทธิ์ที่จะมีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณและโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการประมวลผลที่จะมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับคุณที่กรอก

7.5 ในบางสถานการณ์คุณมีสิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ล่าช้าเกินควร สถานการณ์เหล่านั้นรวมถึง: ข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำเป็นอีกต่อไปซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมหรือประมวลผลในลักษณะอื่น คุณถอนความยินยอมในการดำเนินการตามคำยินยอม คุณคัดค้านการประมวลผลภายใต้กฎบางประการของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลมีวัตถุประสงค์เพื่อการตลาดทางตรง และข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประมวลผลอย่างผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตามมีการยกเว้นสิทธิ์ในการลบ การยกเว้นโดยทั่วไปรวมถึงในกรณีที่จำเป็นต้องดำเนินการ: สำหรับการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและข้อมูล เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย หรือเพื่อการจัดตั้งการออกกำลังกายหรือการป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย

7.6 ในบางสถานการณ์คุณมีสิทธิ์ จำกัด การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สถานการณ์เหล่านี้คือคุณโต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล การประมวลผลผิดกฎหมาย แต่คุณคัดค้านการลบ เราไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลของเรา แต่คุณต้องการข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการจัดตั้งการออกกำลังกายหรือการป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย และคุณได้คัดค้านการประมวลผลโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบการคัดค้านนั้น ในกรณีที่การประมวลผลถูก จำกัด บนพื้นฐานนี้เราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไป อย่างไรก็ตามเราจะดำเนินการเป็นอย่างอื่นโดยได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น สำหรับการจัดตั้งการออกกำลังกายหรือการป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย เพื่อการคุ้มครองสิทธิของบุคคลธรรมดาหรือบุคคลอื่นตามกฎหมาย หรือด้วยเหตุผลเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

7.7 คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยมีเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ แต่ในขอบเขตที่กฎหมายสำหรับการประมวลผลคือการประมวลผลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับ: การปฏิบัติงานที่ดำเนินการใน ผลประโยชน์สาธารณะหรือในการใช้อำนาจอย่างเป็นทางการใด ๆ ที่ตกเป็นของเรา หรือวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายที่ดำเนินการโดยเราหรือโดยบุคคลที่สาม หากคุณคัดค้านเราจะยุติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเว้นแต่เราจะสามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบธรรมที่น่าสนใจสำหรับการประมวลผลซึ่งแทนที่ผลประโยชน์สิทธิและเสรีภาพของคุณหรือการประมวลผลมีไว้เพื่อการจัดตั้งใช้หรือป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย

7.8 คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง (รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง) หากคุณคัดค้านเราจะหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์นี้

7.9 หากคุณพิจารณาว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่รับผิดชอบในการปกป้องข้อมูล คุณสามารถทำได้ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่อาศัยอยู่เป็นปกติสถานที่ทำงานของคุณหรือสถานที่ที่มีการกล่าวหาว่าละเมิด

7.10 ในขอบเขตที่พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือความยินยอมคุณมีสิทธิ์ที่จะถอนความยินยอมนั้นได้ทุกเมื่อ การถอนจะไม่มีผลต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการดำเนินการก่อนการถอน

 • คุณสามารถใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนที่ 12
 1.  เกี่ยวกับคุกกี้

8.1 คุกกี้คือไฟล์ที่มีตัวระบุ (สตริงตัวอักษรและตัวเลข) ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ส่งไปยังเว็บเบราว์เซอร์และเบราว์เซอร์เก็บไว้ จากนั้นตัวระบุจะถูกส่งกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่เบราว์เซอร์ร้องขอเพจจากเซิร์ฟเวอร์

8.2 คุกกี้อาจเป็นคุกกี้ "ถาวร" หรือคุกกี้ "เซสชัน": เว็บเบราว์เซอร์จะจัดเก็บคุกกี้ถาวรและจะยังคงใช้ได้จนกว่าจะถึงวันหมดอายุที่กำหนดเว้นแต่ผู้ใช้จะลบออกก่อนวันหมดอายุ ในทางกลับกันคุกกี้เซสชันจะหมดอายุเมื่อสิ้นสุดเซสชันผู้ใช้เมื่อเว็บเบราว์เซอร์ถูกปิด

 • โดยทั่วไปคุกกี้ไม่มีข้อมูลใด ๆ ที่ระบุตัวตนของผู้ใช้ แต่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับคุณอาจเชื่อมโยงกับข้อมูลที่จัดเก็บและได้รับจากคุกกี้
 1. คุกกี้ที่เราใช้

9.1 เราใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

(a) การรับรองความถูกต้อง - เราใช้คุกกี้เพื่อระบุตัวคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเมื่อคุณสำรวจเว็บไซต์ของเรา

(b) สถานะ - เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยตรวจสอบว่าคุณเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของเราหรือไม่

(c) ความปลอดภัย - เราใช้คุกกี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ในการปกป้องบัญชีผู้ใช้รวมถึงการป้องกันการใช้ข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบโดยทุจริตและเพื่อปกป้องเว็บไซต์และบริการของเราโดยทั่วไป

(ง) การโฆษณา - เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยในการแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณ (คุกกี้ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ ได้แก่ Google AdSense, Google AdExchange)

(จ) การวิเคราะห์ - เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยในการวิเคราะห์การใช้งานและประสิทธิภาพของเว็บไซต์และบริการของเรา (คุกกี้ที่ใช้เพื่อจุดประสงค์นี้ ได้แก่ Google Analytics, Google Analytics Audience)

(f) ความยินยอมในการใช้คุกกี้ - เราใช้คุกกี้เพื่อจัดเก็บการตั้งค่าของคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้คุกกี้โดยทั่วไป

 1. คุกกี้ที่ใช้โดยผู้ให้บริการของเรา

10.1 ผู้ให้บริการของเราอาจใช้คุกกี้และคุกกี้เหล่านั้นอาจถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

10.2 เราใช้ Google Analytics เพื่อวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของเรา Google Analytics รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์โดยใช้คุกกี้ ข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราถูกใช้เพื่อสร้างรายงานเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google มีอยู่ที่: https://www.google.com/policies/privacy/.

10.3 เราอาจเผยแพร่โฆษณาตามความสนใจของ Google AdSense บนเว็บไซต์ของเรา สิ่งเหล่านี้ได้รับการปรับแต่งโดย Google เพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจของคุณ ในการพิจารณาความสนใจของคุณ Google จะติดตามพฤติกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเราและบนเว็บไซต์อื่น ๆ ทั่วทั้งเว็บโดยใช้คุกกี้ คุณสามารถดูลบหรือเพิ่มหมวดหมู่ความสนใจที่เกี่ยวข้องกับเบราว์เซอร์ของคุณได้โดยไปที่: https://adssettings.google.com คุณยังสามารถเลือกไม่ใช้คุกกี้เครือข่ายพันธมิตรของ AdSense โดยใช้การตั้งค่าเหล่านั้นหรือใช้กลไกการเลือกไม่ใช้คุกกี้หลายคุกกี้ของ Network Advertising Initiative ได้ที่: http://optout.networkadvertising.org อย่างไรก็ตามกลไกการเลือกไม่ใช้เหล่านี้เองก็ใช้คุกกี้และหากคุณล้างคุกกี้จากเบราว์เซอร์ของคุณการเลือกไม่ใช้ของคุณจะไม่ได้รับการดูแล เพื่อให้แน่ใจว่าการเลือกไม่ใช้จะยังคงอยู่ในเบราว์เซอร์หนึ่ง ๆ คุณอาจต้องการพิจารณาใช้ปลั๊กอินเบราว์เซอร์ของ Google ที่มีอยู่ที่: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

 1. การจัดการคุกกี้

11.1 เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้และลบคุกกี้ วิธีการทำจะแตกต่างกันไปในแต่ละเบราว์เซอร์และแต่ละเวอร์ชัน อย่างไรก็ตามคุณสามารถรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการบล็อกและการลบคุกกี้ผ่านลิงก์เหล่านี้:

(ก) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (โครเมียม);

(ข) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences(Firefox);

(ค) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (โอเปร่า);

(ง) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(จ) https://support.apple.com/kb/PH21411 (ซาฟารี); และ

(ฉ) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (ขอบ).

11.2 การปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมดจะส่งผลเสียต่อการใช้งานเว็บไซต์จำนวนมาก

 • หากคุณปิดกั้นคุกกี้คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเราได้
 1. รายละเอียดของเรา

12.1 เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Standard of Entertainment

12.2 คุณสามารถติดต่อเรา:

(a) ผ่านแบบฟอร์มการติดต่อของเราที่นี่: https://ibomberdefense.standardof.net/contact-us/

thไทย
Scroll to Top