Có tổng cộng 22 thành tích bạn có thể mở khóa trong phiên bản Steam của iBomber Defense. Một số trong số chúng dựa trên chiến dịch chính, trong khi phần lớn dành cho các nhiệm vụ chơi nhanh. Hướng dẫn cấp độ chính bao gồm việc đánh bại các nhiệm vụ có độ khó cao nhất, cựu chiến binh và nhận được tất cả các huy chương cần thiết cho những thành tích này. Đánh bại các nhiệm vụ của cựu chiến binh cũng sẽ đồng thời mở khóa các thành tựu có độ khó thấp hơn. Chúng tôi dự định sẽ sớm thêm các hướng dẫn còn lại vào phần chơi nhanh.

Chiến dịch Đồng minh

Chiến dịch Đồng minh

Hoàn thành chiến dịch Đồng minh.

Chiến dịch Trục

Chiến dịch Trục

Hoàn thành chiến dịch Axis.

Đồng minh hoàn hảo

Đồng minh hoàn hảo

Nhận một vòng hoàn hảo cho mọi cấp độ trong một chiến dịch Đồng minh.

Trục hoàn hảo

Trục hoàn hảo

Nhận một vòng hoàn hảo cho mọi cấp độ trong chiến dịch Trục.

Tân binh Đồng minh sống sót

Tân binh Đồng minh sống sót

Nhận huy hiệu Người sống sót ở mọi cấp độ Đồng minh trên Rookie, ở chế độ Chơi nhanh.

Người lính Đồng minh sống sót

Người lính Đồng minh sống sót

Nhận huy hiệu Người sống sót ở mọi cấp độ Đồng minh trên Người lính, ở chế độ Chơi nhanh.

Cựu chiến binh Đồng minh sống sót

Cựu chiến binh Đồng minh sống sót

Nhận huy hiệu Người sống sót ở mọi cấp độ Đồng minh trên Cựu chiến binh, ở chế độ Chơi nhanh.

Tân binh Đồng minh Hậu vệ

Tân binh Đồng minh Hậu vệ

Nhận huy hiệu Người bảo vệ cơ sở ở mọi cấp độ Đồng minh trên Rookie, ở chế độ Chơi nhanh.

Người lính Đồng minh Hậu vệ

Người lính Đồng minh Hậu vệ

Nhận huy hiệu Người bảo vệ cơ sở ở mọi cấp độ Đồng minh trên Người lính, trong chế độ Chơi nhanh.

Cựu chiến binh Đồng minh Hậu vệ

Cựu chiến binh Đồng minh Hậu vệ

Nhận huy hiệu Người bảo vệ cơ sở ở mọi cấp độ Đồng minh trên Cựu chiến binh, ở chế độ Chơi nhanh.

Rookie Allied Guard

Rookie Allied Guard

Nhận huy hiệu Người bảo vệ tháp pháo ở mọi cấp độ Đồng minh trên Rookie, ở chế độ Chơi nhanh.

Lính bảo vệ đồng minh

Lính bảo vệ đồng minh

Nhận huy hiệu Người bảo vệ tháp pháo ở mọi cấp độ Đồng minh trên Người lính, trong chế độ Chơi nhanh.

Vệ binh đồng minh kỳ cựu

Vệ binh đồng minh kỳ cựu

Nhận huy hiệu Người bảo vệ tháp pháo ở mọi cấp độ Đồng minh trên Cựu chiến binh, ở chế độ Chơi nhanh.

Rookie Axis Survivor

Rookie Axis Survivor

Nhận huy hiệu Người sống sót ở mọi cấp Trục trên Rookie, ở chế độ Chơi nhanh.

Người lính sống sót của Axis

Người lính sống sót của Axis

Nhận huy hiệu Người sống sót ở mọi cấp Trục trên Người lính, ở chế độ Chơi nhanh.

Cựu chiến binh sống sót của Trục

Cựu chiến binh sống sót của Trục

Nhận huy hiệu Người sống sót ở mọi cấp Trục trên Cựu chiến binh, ở chế độ Chơi nhanh.

Rookie Axis Defender

Rookie Axis Defender

Nhận huy hiệu Người bảo vệ cơ sở ở mọi cấp Trục trên Rookie, ở chế độ Chơi nhanh.

Người lính bảo vệ trục

Người lính bảo vệ trục

Nhận huy hiệu Người bảo vệ cơ sở ở mọi cấp Trục trên Người lính, trong chế độ Chơi nhanh.

Cựu chiến binh bảo vệ trục

Cựu chiến binh bảo vệ trục

Nhận huy hiệu Người bảo vệ cơ sở ở mọi cấp Trục trên Cựu chiến binh, ở chế độ Chơi nhanh.

Rookie Axis Guard

Rookie Axis Guard

Nhận huy hiệu Người bảo vệ tháp pháo ở mọi cấp Trục trên Rookie, ở chế độ Chơi nhanh.

Người lính bảo vệ trục

Người lính bảo vệ trục

Nhận huy hiệu Người bảo vệ tháp pháo ở mọi cấp Trục trên Người lính, ở chế độ Chơi nhanh.

Cựu chiến binh bảo vệ trục

Cựu chiến binh bảo vệ trục

Nhận huy hiệu Người bảo vệ tháp pháo ở mọi cấp Trục trên Cựu chiến binh, ở chế độ Chơi nhanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt
Scroll to Top